T.C.
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
İLAN

Üniversitemizin   aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca  yayınlanan  Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarını (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

 • - Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)
 • - Özgeçmiş
 • - 2 adet fotoğraf
 • - Nüfus cüzdanı sureti
 • - Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)
 • - Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)
 • - Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi
 • - Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/)  yer  alan   formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için  biri başlıca araştırma eserini içeren)  yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler  4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.
NOT:

 • - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 • - Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.
 • - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.
 • - İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.
 • - Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurularilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 • İlan 15.08.2014 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı sitesinde yayımlanmıştır.

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM/
ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/  GENEL CERRAHİ

 

 

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Total Triodektomi sonrasında hipokalsemi ve parathormon ilişkisi konusunda çalışmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ GÖĞÜS HASTALIKLARI

 

 

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Akut Pulmoner Tromboembolide prognozu belirleyen yeni belirteçler konusunda çalışmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ ACİL TIP

 

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Kafa travmalı hastaların demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/GÖZ HASTALIKLARI

 

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Romatolojik hastalıklar ve pterjium cerrahisi sonrası göz kuruluğu ile ilgili çalışmaları olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

 

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Gestasyonel diyabet konusunda çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM/
ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

İLKÖĞRETİM/SINIF EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

Eğitimde nedensellik, öğrenme stratejileri ve değerler eğitimi konularında çalışmış olmak.

İLKÖĞRETİM/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

DOÇENT

2

1

İlköğretim öğrencilerinin  Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkisi konusunda çalışmış olmak.

İLKÖĞRETİM/SINIF EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Örgütsel adalet ve örgütsel güven ilişkisi konusunda çalışmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

DOÇENT

2

1

Eskiçağ tarihi alanında çalışmaları olmak. Doçentliğini eskiçağ tarihi alanında almış olmak.

BİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Memeli Ekolojisi ve Biyocoğrafyası alanında çalışmış olmak.

COĞRAFYA

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Enerji Coğrafyası ve alternatif enerji kaynakları konusunda çalışmış olmak.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ/ HAYVANSAL BİYOTEKNOLOJİ

YARDIMCI  DOÇENT

3

1

İn vitro embriyo üretimi konusunda çalışmış olmak.

MUCUR MESLEK YÜKSEKOKULU

TEKNİK PROGRAMLAR

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Yarı iletken devre elemanlarının elektriksel ve kimyasal karakterizasyonu konusunda çalışmış olmak.

 

KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

TEKNİK PROGRAMLAR

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Geçiş metalleri ile sentezlenen alaşım ve bileşiklerin Ab initio yöntemlerle incelenmesi konusunda çalışmış olmak.

 

MESLEK YÜKSEKOKULU

 

İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR

 

DOÇENT

1

1

Siparişe bağlı üretimde performans değerlemesi konusunda çalışmış olmak.