Üniversitemizde devam eden kalite sürecinde akademik ve idari birimlerin geldiği aşamaları görmek ve bir değerlendirme yapmak üzere Kalite Yönetim Koordinatörlüğü tarafından Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı düzenlendi. 19 Ekim 2017 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda iki bölüm halinde gerçekleşen toplantının ilk bölümünde üniversitemizin akademik birimleri, ikinci bölümünde ise idari birimleri süreç kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin sunum yaptılar. Toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, Türkiye Kalite Derneği Kalite Danışmanı Taner Çavdar, birim yöneticileri ile akademik ve idari personelden oluşan kalite temsilcileri katıldı.

Yüksekokulumuz adına sunumu müdürümüz Sayın Yrd. Doç. Dr. Serdal BALTACI gerçekleştirdi.