Yaz Döneminde staj yapacak öğrenciler için staj başlangıç ve bitiş tarihleri Yüksekokulumuzca belirlenmektir.

Ayrıca Yüksekokulumuz stajyer öğrencilerine yönelik olarak, 5510 Sayılı Kanun gereğince zorunlu “iş kazası ve meslek hastalığı” sigortası yapılmaktadır. İsteyen öğrencilerimize, staja başladıkları tarihten itibaren ve bizzat başvurmaları halinde sigorta başlangıcının yapıldığını gösteren “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” de verilebilmektedir.

2016 Yaz Döneminde Staj Yapacak Öğrenciler İçin;

Staj Başlangıç Tarihi: 11/07/ 2016

Staj Bitiş Tarihi: 19/08/ 2016

Öğrencinin Staja Başlamadan Kayıtlı Olduğu Bölüm Başkanlığına Teslim Etmesi Gereken Staj Başvuru Evrakı (Son Teslim Tarihi 10.06.2016)

1-      Staj Başvuru ve Onay Formu (Aslı)

2-      Stajyer Öğrenci Bilgi Formu (Aslı)

3-      Öğrenci Kimlik Fotokopisi

 

Staj Yapıldıktan Sonra Öğrencinin Kayıtlı Olduğu Bölüm Başkanlığına Teslim Etmesi Gereken Evrak

1-      Staj Sicil Fişi-2 Adet ( Staj Defteri içerisinde 2 adet bulunmaktadır. İkisi de staj yaptığı yer/kurum/işyeri tarafından onaylı olmak şartıyla, biri kapalı zarf içinde staj defterine eklenecektir.)

2-      Staj Defteri

3-      Staj Raporu (Staj Hazırlama Rehberine uygun olarak hazırlanarak staj defterinin arkasına eklenerek teslim edilecektir.)

 

Dikkat Edilecek Hususlar

1-      Staj evrakları, sicil fişleri ve devam çizelgesi yâda diğer bütün onaylar mutlaka ıslak imzalı ve mühürlü/ kaşeli olmalıdır. (Not: Mühür kamu kurumlarında, kaşe ise özel sektör firmalarında/şirket vs de kullanılır.)

2-      Yaz Stajları süreci, öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm başkanlıklarınca yürütülmektedir. Öğrenciler; staj başvuru ve staj yeri seçimi gibi hususlarda ancak Bölüm Başkanın uygun gördüğü yerde yapabilmektedir.

3-      Staj Başvuru Evrakının Bölüm Başkanlıklarına teslimi için son tarih; 10 Haziran 2016 saat 17.00’dır. Bu tarihten sonra gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-      Her ne şekilde olursa olsun staj yerini terk eden, stajını bırakan yâda stajı esnasında iş kazası geçiren öğrenciler İKİ GÜN İÇERİSİNDE ilgili bölüm başkanlıklarına bilgi vermek zorundadırlar.

5-      Staj yapıldıktan sonra, staj defteri, staj raporu ve staj sicil fişlerinin (3’ü birlikte) ilgili bölüm başkanlığına Güz Döneminde Üniversitemizin Akademik Takviminde belirtilen ders başlama haftasının ilk Cuma günü saat 17.00’a kadardır.

 

6-      Stajla ilgili olarak; yukarıda belirtilen hususlar dışında ayrıca bilgi almak için kayıtlı olduğunuz bölümün bölüm başkanlığına başvurabilirsiniz.