2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders programlarına Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi'nden (http://obs.ahievran.edu.tr) ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sınav ve Ders Programları Sitesi (http://ahisinav.ahievran.edu.tr) adreslerinden erişebilirsiniz.