Yaz Döneminde staj yapacak öğrenciler için staj başlangıç ve bitiş tarihleri Yüksekokulumuzca belirlenmektir.

 

 2020 Yaz Döneminde Staj Yapacak Öğrenciler İçin;

 •  Staj Başlangıç Tarihi: 29/06/2020
 •  Staj Bitiş Tarihi: 13/08/2020


Staj Öncesi Yapılacak İşlemler 

 1. Staj yeri belirlemek öğrencinin sorumluluğu olup, bulunamaması halinde bölüm başkanlığınızdan yardım isteyebilirsiniz. 

 2. Aşağıda yer alan staj başvuru formlarından sizin bölümünüze ait olanı indirdikten sonra formu doldurarak (3 kopya doldurunuz) staj yapacağınız kuruma başvurunuz. 

 3. İşyeri tarafından onaylanmış Staj Başvuru Formlarını bölüm başkanınıza onaylatınız. 

 4. 12 Haziran 2020 tarihine kadar

 

 Staj Yapıldıktan Sonra Öğrencinin Kayıtlı Olduğu Bölüm Başkanlığına Teslim Etmesi Gereken Evrak

 

 1.  Staj Sicil Fişi-2 Adet (Staj Defteri içerisinde 2 adet bulunmaktadır. İkisi de staj yaptığı yer/kurum/işyeri tarafından onaylı olmak şartıyla, biri kapalı zarf içinde staj defterine eklenecektir.)

 2.  Staj Defteri

 3.  Staj Raporu (Staj Hazırlama Rehberine uygun olarak hazırlanarak staj defterinin arkasına eklenerek teslim edilecektir.)

  Staj Defteri ve Staj Raporu daha sonra bu sayfaya eklenecektir.

 Dikkat Edilecek Hususlar

 

 1.  Staj evrakları, sicil fişleri ve devam çizelgesi yâda diğer bütün onaylar mutlaka ıslak imzalı ve mühürlü/ kaşeli olmalıdır. (Not: Mühür kamu kurumlarında, kaşe ise özel sektör firmalarında/şirket vs de kullanılır.)

 2.  Yaz Stajları süreci, öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm başkanlıklarınca yürütülmektedir. Öğrenciler; staj başvuru ve staj yeri seçimi gibi hususlarda ancak Bölüm Başkanın uygun gördüğü yerde yapabilmektedir.

 3. Her ne şekilde olursa olsun staj yerini terk eden, stajını bırakan yâda stajı esnasında iş kazası geçiren öğrenciler İKİ GÜN İÇERİSİNDE ilgili bölüm başkanlıklarına bilgi vermek zorundadırlar.

 4. Staj yapıldıktan sonra, staj defteri, staj raporu ve staj sicil fişlerinin (3’ü birlikte) ilgili bölüm başkanlığına Güz Döneminde Üniversitemizin Akademik Takviminde belirtilen ders başlama haftasının ikinci Cuma günü saat 17.00’a kadardır.

 5. Stajla ilgili olarak; yukarıda belirtilen hususlar dışında ayrıca bilgi almak için kayıtlı olduğunuz bölümün bölüm başkanlığına başvurabilirsiniz.

 

Olusturulma Tarihi:2020-02-24 12:51:25
Guncelleme Tarihi: 2020-03-10 09:02:18