İA-072 - Bölüm Program Açma İş Akışı
İA-078 - Ders Müfredatı İş Akışı
İA-080 - Haftalık Ders Program ve Dağılımı İş Akışı
İA-081 - Anket Yapılması İş Akışı
İA-082 - Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma İş Akışı
İA-091 - Önlisans-Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü İş Akışı
İA-092 - Önlisans ve Lisans Programlarına Kesin Kayıt İş Akışı
İA-094 - Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücretleri İş Akışı
İA-095 - Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücreti İadesi İş Akışı
İA-096 - Öğrenci Burs Destek İş Akışı
İA-097 - Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma) İş Akışı
İA-098 - Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İş Akışı
İA-100 - Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı
İA-101 - Ders Kayıt İş Akışı
İA-102 - Yazokulu Ders Kayıt İş Akışı
İA-103 - Ders Ekleme Bırakma-Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı
İA-105 - Önlisans Lisans Programları Ders Muafiyet İş Akışı
İA-111 - Önlisans Lisans Programlarına Yatay Geçiş ile Gelen İş Akışı
İA-112 - Önlisans Lisans Programlarından Yatay Geçiş ile Giden İş Akışı
İA-113 - Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci Olarak Gelenler İş Akışı
İA-114 - Özel Öğrenci Olarak Gidenler İş Akışı
İA-115 - Değişim Kapsamında Gelen Öğrenciler İş Akışı
İA-116 - Değişim Kapsamında Giden Öğrenciler İş Akışı
İA-117 - Askerlik Durum-EKC2 Belgesi İş Akışı
İA-118 - Not Durum Belgesi İş Akışı
İA-119 - Onaylı Ders İçerikleri İş Akışı
İA-120 - Öğrenci Belgesi İş Akışı
İA-121 - Pasaporta İlişkin Belge
İA-122 - Öğrenci Kimliği İş Akışı
İA-123 - Öğrenci Kimlik Bilgilerinde Değişiklik İş Akışı
İA-124 - Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı
İA-125 - Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı
İA-126 - Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi İş Akışı
İA-127 - Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı
İA-128 - Sınav Programları İş Akışı
İA-129 - Ek Sınavlara Katılma İş Akışı
İA-130 - Sınav Sonuçlarının ÖİBS İşlenmesi İş Akışı
İA-131 - Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı
İA-132 - Öğrenci Stajları İş Akışı
İA-133 - Öğrenci Staj Muafiyet İşlemleri İş Akışı
İA-134 - Öğrenci Kaydının Silinmesi İş Akışı
İA-135 - Mezuniyet İşlemleri İş Akışı
İA-136 - Mezunların Takibi İş Akışı