YÖNETİM KURULU

Başkan

Yrd. Doç. Dr. Serdal BALTACI

Üye

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDURAN

Üye

Doç. Dr. Nihat ARIKAN

Üye

Yrd.Doç. Dr. Uğur BAŞARMAK

Üye

Öğr. Gör. Erhan DÜRÜST

Üye

Öğr. Gör. İsmail DOĞAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 YÜKSEKOKUL KURULU

 

Başkan

Yrd. Doç. Dr. Serdal BALTACI

Üye

Öğr. Gör. İsmail DOĞAN

Üye

Öğr. Gör. Erhan DÜRÜST

Üye

Öğr. Gör. Emine DOĞAN

Üye

Öğr. Gör. Özlem Yılmaz

 

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 13:44:28
Guncelleme Tarihi: 2017-09-18 17:36:50