Modern eğitim tekniklerini kullanarak mesleki açıdan yetkin, analitik, araştırmacı, girişimci, özgür, eleştirel düşünebilen, üretken, ekip çalışmasında başarılı, sorunlara çözüm üretebilen, teknolojik gelişmeleri izleyip bundan faydalanabilen, geniş bakış açısına sahip, çevreci, toplumsal ve etik değerlere saygılı, kendine güvenen, kendi kültürünü iyi bilen ve özümseyen, bu kültürü koruyarak evrensel değerleri benimseyen, düşünceye saygılı ve hoşgörülü olan, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, bilgi ve tecrübesini yeni ve gerçek hayat problemlerine uygulayabilecek kapasiteye sahip, sosyal ve kültürel yönü güçlü, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, ülkenin ve bölgenin gereksinim duyduğu uzman ve nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

Olusturulma Tarihi:2021-03-09 07:43:02
Guncelleme Tarihi: 2021-07-26 12:23:48